Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προβατοδέρματα

Μέγεθος από 7.0 sqft έως 12.0 sqft

Μέγεθος μαλλιού 3.5cm και πάνω, με μέσο μέγεθος μαλλιού από 4.0cm έως 5.0 cm

85% 1η ποιότητα και 15% 2η ποιότητα

Όλα τα Δέρματα είναι ελληνικά και αγοράζονται από σφαγεία και αποθήκες δερμάτων της περιοχής μας (Ελασσόνα)