Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρνοδέρματα Μερινός

Μέγεθος από 3,0 sqft έως 5,0 sqft με μέσο μέγεθος από 3.6sqft έως 3.9 sqft

Κανονικό μέγεθος μαλλιού

90% έως 95% άσπρα και 5% έως 10% μαύρα και μαύρα-παρδαλά

-Merinos με μέγεθος από 5 sqft και πάνω

Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας

Όλα τα Δέρματα είναι ελληνικά και αγοράζονται από σφαγεία και αποθήκες δερμάτων της περιοχής μας (Ελασσόνα)