Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρνοδέρματα για γούνα

- Μέγεθος από 4.0 sqft έως 5.5 sqft με μέσο μέγεθος 4.6 έως 4.8 sqft
Κανονικό μέγεθος μαλλιού, Ελληνικής Προέλευσης.

- Μέγεθος από 3.0 sqft έως 4.0 sqft με μέσο μέγεθος 3.6 sqft
Κανονικό μέγεθος μαλλιού, Ελληνικής Προέλευσης.

- ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνηθήσα διαλογή μεγέθους

Όλα τα δέρματα 1ης ποιότητας

Όλα τα Δέρματα είναι ελληνικά και αγοράζονται από σφαγεία και αποθήκες δερμάτων της περιοχής μας (Ελασσόνα)